میعادگاه

زیر نظر کانون وبلاگ نویسان خراسان رضوی(دورهم)

میعادگاه

زیر نظر کانون وبلاگ نویسان خراسان رضوی(دورهم)

  • ۰
  • ۰

علل شکست کوفیان

بدن های شما در کنار هم، امّا افکار و خواسته های شما پراکنده است؛ سخنان ادّعایی شما، سنگ های سخت را می شکند، ولی رفتار سُست شما دشمنان را امیدوار می سازد

  • محسن موسوی